Sorres i Graves Cardona SL

Qualitat i seguretat

Certificacions | Plantes i Extraccions

Plantes i Extraccions:

 1. Document de Seguretat i Salut:
  Requeriment indispensable davant el departament de Mines i necessari en la nostra empresa per vetllar pel constant benestar de cada treballador.
 2. Disposicions Internes de Seguretat:
  Cada treballador té definit el seu lloc de treball i la manera com ha de treballar segur.
 3. Medicions Mediambientals:
  Per evitar riscos innecessaris es controla l'emanació de sorolls, pols i d'altres substàncies perjudicials per la salut de les persones.
 4. Inspeccions Periòdiques de Seguretat i Salut:
  Els nostres tècnics competents realitzen visites a la Planta i explotacions per evitar riscos innecessaris i accidents que puguin suposar no tan sols un cost afegit sinó un perill per la seguretat dels nostres treballadors.
 5. Equips de Protecció Col·lectiva i individual:
  La realització d'una bona protecció tant col·lectiva com individual dóna a la nostra empresa una imatge de seguretat i seriositat, molt important actualment.