Sorres i Graves Cardona SL

L'empresa

Sorres i Graves Cardona, Sl. és una empresa que es dedica a l'extracció i classificació d'àrids des de l'any 1976.L'empresa va començar la seva activitat centrada en l'abastiment d'àrids i graves per a la construcció i carreteres centrant-se en les comarques del Solsonès, Bages i Berguedà.

Sorres i graves Cardona ha anat remodelant les seves instal·lacions per tal de convertir-se en una empresa competitiva en el seu sector, així ha incorporat a les seves instal·lacions fixes maquinària móbil que permet fer la classificació del material directament a l'obra, la qual cosa permet estalviar costos de desplaçament i transport (molí, matxacadora i classificadora). Alhora, agilita la instal·lació de la planta, mòbil a qualsevol lloc del territori nacional.

Algunes de les obres més importants en què l'empresa ha col·laborat subministrant àrids directament a l'obra són:

  • Construcció del canal del delta de l'Ebre (graves per solera i materials per fer peces de revestiment del canal amb formigó - 25 Km.)
  • Circuit de Montmeló (tot-ú artificial i gravilles)
  • Variant de Mora la Nova d'Ebre (tot-ú , arenes i graves per aglomerats)
  • Carretera de Tortosa a Aldober (tot-ú , arenes i gravilles )
  • Carretera de Balsareny a Berga (materials per fer aglomerat)