Sorres i Graves Cardona SL

Productes


  ÀRIDS:

 • Arena de molí 0 – 2
 • Arena de molí 0 - 3
 • Arena rentada 0 – 4
 • Arena rentada 0 - 6
 • Arena d’arrebossar 0 - 2
 • Barreja per formigó
 • Gravilla 6- 12
 • Gravilla 12- 20
 • Pinyonet 6- 8
 • Grava 20 – 30
 • Grava 30 - 80
 • Pedra
 • Tot-ú
 • Balast ( Zahorra Natural )
 • Terra vegetal

  ENVASAT:

 • Big- Bags de 1.000 Kg.
 • Tots els productes es poden ensacar amb big-bags.