Sorres i Graves Cardona SL

Serveis

Els principals productes i serveis que ofereix Sorres i Graves Cardona són:

 • Àrids: Disposem de diferents tipus d´arenes i graves per a la construcció en general, formigons i carreteres.
 • Ensacat: Els materials poden anar ensacats amb Big.Bags de 1.000 Kg.
 • Transport: L'empresa disposa d'una flota de camions per a poder transportar el materials a qualsevol destinació. Concretament, camions des de 9 Tm., tipus dúmper fins a 26 Tm amb banyera.
 • Lloguer d’equips mòbils: Es disposa de maquinària mòbil per classificació d’àrids directament a l'obra:
  • Matxacadora
  • Molí
  • Classificadora
 • Moviment de terres: L'empresa disposa de tot tipus de maquinària per a poder realitzar excavacions, moviments de terres i desmunts.